Вторник, 22 Януари 2019
12
апр
 

НСИ:

У нас намалява раждаемостта, но и смъртността

Сряда, 12 Април 2017 | 15:08:25


Намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост в България. Това сочат данни на НСИ към

Намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост в България. Това сочат данни на НСИ към 31-ви декември 2016 г., а сравнението е с предходната 2015 г.

Добрата новина е, че намалява също така броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, както и детската смъртност.

През 2016 г. в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като от тях 64 984 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 966 деца, или с 1.5%, отбелязват от Националния статистически институт.

Броят на живородените момчета е с 1766 по-голям от този на живородените

момичета, или на 1000 родени момчета се падат 947 момичета, отбелязват от НСИ.

Очаквано, данните за раждаемостта сочат още, че тя е по-голяма в градовете, отколкото в селата, съответно с коефициент 9.3‰ и 8.5‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в област Сливен - 12.2‰. Това е и регионът с най-ниска възраст на майките – средно 23,4 години. Втората област с най-висока раждаемост е София, с коефициент 10.2‰, следвана от Варна и Бургас - по 9.6‰. В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4‰) и Видин (6.2‰).

Коефициентът на раждаемост сочи, че страната ни е около средното за ЕС, където за 2015 г. той е 10.0‰ по данни на Евростат.

Най-високо равнище на раждаемост в европейските страни има Ирландия - 14.0‰, следват Франция (12.0‰) и Обединеното кралство (11.9‰). С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия - 8.0‰.

През 2016 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3249 и спрямо 2015 г. се увеличава със 168 деца, сочат още данните на НСИ. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години - от 1705 през 2015 г. на 1947 през 2016 година.

Половината (50.5%) от ражданията през 2016 г. са първи за майката, 36.5% - втори, а 12.6% - трети и от по-висока поредност.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.9 години през 2015 г. на 27.0 години през 2016 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 29.8 години за област София до 23.4 години за област Сливен.

Броят на умрелите лица през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2537, или с 2.3%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, отбелязват от статистическия институт.

Смъртността сред мъжете (16.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със

смъртността сред жените (14.0‰). През 2016 г. на 1000 жени умират 1091 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е близо два пъти по-висок в селата (21.1‰) отколкото в градовете (12.9‰).

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2015 г. е 10.2‰. Равнището на общата

смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни. С най-ниска смъртност са Ирландия - 6.4‰, Кипър - 6.9‰, и Люксембург - 7.0‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия и Литва - по 14.4‰.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 23.1‰, и Монтана - 21.3‰. В десет области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е тя в столицата - 11.7‰.

Показателят за преждевременната смъртност през 2016 г. (21.8%) се увеличава спрямо предходната 2015 г. (21.4%). В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 14.2% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 28.7%, сочат още данните на НСИ.

През 2016 г. в страната са починали 423 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6.5‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. - 10.4‰, а през 2015 г. - 6.6‰.

В регионален аспект през 2016 г. в общо тринадесет области коефициентът на детска

смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Разград - 2.1‰, и София (столица) - 2.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Ямбол (12.9‰) и Кюстендил (12.8‰).

Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в

градовете и селата, определят и разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот на различните групи население. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години и спрямо предходния период (2013 - 2015 г.) се увеличава с 0.2 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.2 години. Средната продължителност на предстоящия живот е с 2.9 години по-висока за населението в градовете (75.5 години) отколкото за населението в селата (72.6 години).

През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 42 596 души. През 2016 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (-1.5‰) и Сливен (-2.4‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен

прираст е област Видин – минус 16.9‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Кюстендил (-13.0‰). В седем области населението намалява с над 10 на 1000 души през 2016 година.

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2015 г. е минус 0.2‰.

Шестнадесет страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е този показател в Ирландия (7.6‰), Кипър (3.9‰) и Люксембург (3.7‰). Освен нашата страна с високи стойности на отрицателен естествен прираст на населението са Унгария и Хърватия - по минус 4.0‰.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
VMC4


Още новини
Лекарка осъди болница за неизплатени заплати
22.01.2019 14:28:50

Лекарка осъди болница за неизплатени заплати

Алерголожката д-р Елисавета Кирилова  осъди дупнишката МБАЛ „Св. Иван Рилски” на ...

Финландските пациенти вече могат да си купуват лекарства с е-рецепта в Естония
22.01.2019 13:46:40

Финландските пациенти вече могат да си купуват лекарства с е-рецепта в Естония

От днес финландските пациенти са първите в ЕС, които могат да си купуват лекарства с е-рецепта в ...
Актуална тема
Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...