Понеделник, 22 Април 2019
19
май
3
 

Предизвикателството

Събота, 19 Май 2018 | 11:01:29
3

В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)) (3), като тютюневият дим се счита за причинител на б

В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)) (3), като тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случаи годишно (1). Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания. От много години основните подходи за намаляване на вредата, свързана с цигарите, поставят ударението върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от 1980 г. насам в намаляването на процента на ежедневно пушене, броят на пушачите стабилно нараства и някои предварителни данни сочат увеличение на процента пушачи сред мъжете (2).

Освен това вече голям брой учени смятат, че вредните ефекти от пушенето не са свързани с никотина, а основно с токсичните вещества, образувани при горенето на тютюна (3,4).

В този контекст е налице нова възможност за намаляване на вредата от употребата на горими тютюневи изделия, а именно преминаване на пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат, към по-малко вредни продукти със значително намалени концентрации на токсични и вредни вещества в сравнение с цигарите. Този подход, известен като намаляване на вредата от тютюна, бързо набира подкрепа сред широк кръг от заинтересовани страни (в т.ч. организации за опазване на общественото здраве, здравни специалисти и регулаторни органи) в много държави и допълва действащите стратегии за намаляване на тютюнопушенето (4).

Пушенето е зависимост от никотина и придобит навик, който се задейства от разнообразни стимули от средата, и пушачите изпитват наслада от ритуалите, свързани с пушенето (5).

Нашият подход за намаляване на вредата от тютюна се основава на разбирането, че иновативните продукти ще допринесат за общественото здраве, ако отговарят на две условия: първо, те трябва да намаляват значително риска от заболявания, свързани с пушенето и второ – пушачите трябва да ги приемат и да имат стимул да преминат на алтернативи с намален риск (6).В нашия научноизследователски център 400 учени от световна класа от 30 области на знанието (в т.ч. токсикология, биология на системи и медицина) работят активно за разработването и оценката на негорими никотинови и тютюневи изделия с потенциал за значително намален индивидуален риск в сравнение с цигарите, които да удовлетворят пушачите, като се доближават в най-голяма степен до вкуса, удоволствието и ритуала на пушенето на цигари.

Научен подход

Нашият подход за научна оценка на ПНР е задълбочен, систематичен и включва няколко етапа на оценка. Програмата ни за научна оценка (показана на графиката по-долу) се състои от пет стъпки, чиято цел е събиране на пет вида научни данни.Тези научни данни са от ключово значение, за да се  докаже, че новите изделия, съдържащи тютюн и/или никотин, значително намаляват вредата и риска от заболявания, свързани с пушенето за отделните пушачи и имат положителен ефект за здравето на населението като цяло, което се извършва чрез сравнение на резултатите при пушачи и непушачи, и спрямо продължителното пушене.

Програмата е съобразена с проекта за указания на Агенцията по храни и лекарства на САЩ (АХЛ) относно заявленията за одобряване на Tютюневи изделия с модифициран риск (ТИМР). Ние провеждаме своите изследвания при спазване на международни стандарти и практики като международно признатите Добри лабораторни практики (ДЛП), Добри клинични практики (ДКЛ) и Добри епидемиологични практики (ДЕП).

Намаляване на риска

Основна цел на нашите усилия пълнолетните  пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат на ПНР, е намаляване на риска от заболявания, свързани с пушенето и постигане на рисков профил, близък до този при спиране на пушене, който се определя от Американския институт по медицина (8) като „златния стандарт“ за оценка на риска.Ние извършваме оценка на аерозола, образуван при употреба на продукт с намален риск, за да потвърдим намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в сравнение с цигарения дим. ВПВВ се смятат за основен причинител на заболявания, свързани с пушенето.

Следващата стъпка е да докажем чрез лабораторни анализи, че намалените концентрации на ВПВВ водят до намалена токсичност. Правим и допълнителна токискологична оценка, като прилагаме нов научен подход, познат като токсикология на системите. Това ни дава възможност да използваме неклинични данни за количествено изчисление на намаленото въздействие на ПНР върху механизмите на развитие на заболявания, а оттам – да моделираме техния потенциал за намаляване на риска в сравнение с цигарите.

Клиничните проучвания са ключов етап в нашата програма за научна оценка. Чрез тях се прави оценка дали намаленото образуване на ВПВВ, измерено чрез лабораторни анализи, води до намалено излагане на ВПВВ при реални условия, когато пълнолетният пушач премине на ПНР.  Така проверяваме дали преминаването от цигари на ПНР има положителен ефект за здравния статус на пушача.

Нашата оценка на ПНР продължава и след пускането им на пазара. Следпазарните проучвания са важен метод, чрез който изследваме как потребителите употребяват продукта, дългосрочния риск и ефекта на продукта за здравето на населението като цяло.

Приемане и използване на продукта

Нашите ПНР са разработени така, че да се запазят в най-голяма степен вкусът, сетивното преживяване, профилът на доставяне на никотин и ритуалът на цигарите с цел пушачите лесно да преминат на тях и да се постигне възприемане от потребителите.

Първата стъпка е измерване на капчиците на аерозола от ПНР, за да се определи доколко са сходни с цигарения дим, а оттам и вероятната степен, до която отлагането на никотин в човешкото тяло е сходно с отлагането на дим от цигарите.

За да приемат пълнолетните пушачи ПНР, като алтернатива на цигарите, е важно поетата доза никотин да е сходна с тази при цигарите. Затова по време на нашите клинични проучвания ние анализираме дали даден ПНР доставя задоволителни концентрации никотин, като мерим профила им в кръвта след употреба (фармакокинетични). Ние осъществяваме и фармакодинамични проучвания, чрез които изследваме субективните ефекти след употреба в сравнение с цигарите (напр. сравнение на намаленото желание за пушене след употреба на продукта).

Провеждат се и предпазарни проучвания на възприемането и поведението с цел да се определи дали потребителите разбират характеристиките на продукта и посланията, свързани с него (в т.ч. възприемане на риска) и до каква степен маркетингът на ПНР стимулира пълнолетните пушачи да преминат на тях, както и дали непушачи и бивши пушачи биха започнали да ги употребяват. Ефективната комуникация относно потенциала за намаляване на риска е ключов елемент от процеса на пренасочване на пълнолетните пушачи към ПНР. Също така обаче е важно тази комуникация да бъде правилно разбрана и да не насърчава употреба от непушачи, както и да не възпира пушачите да се откажат от пушене.

*Продукти с намален риск (ПНР) е термин, с който обозначаваме продуктите, които представляват, биха могли да представляват или имат потенциала да представляват намален риск за пушачите, които преминат на тях в сравнение с продължителното пушене. Ние разполагаме с широка гама от ПНР на различен стадий на развитие, научна оценка и търговска реализация. Тъй като при нашите ПНР тютюнът не гори, те образуват много по-ниски количества вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

Публикацията е спонсорирана от Филип Морис България

Източници

1. World Health Organization. WHO Report on the global tobacco epidemic, 2015. Available online @ http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/report/en/

2. Ng, M, Freeman, MK, Fleming, TD et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980-2012. JAMA. 2014; 311: 183–192

3. McNeil A. (2012). Reducing Harm from Nicotine Use. Fifty Years since Smoking and Health. Progress, Lessons and Priorities for a Smoke-free UK. Royal College of Physicians, London.

4. Royal College of Physicians (2016) Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. London: RCP.

5. Fagerström KO and Eissenberg T (2012) Dependence on tobacco and nicotine products: a case for product-specific assessment. Nicotine Tob. Res. 14:1382-1390.

6. Clive Bates presentation to E-Cigarettes Summit (19 Nov 2013). Available online @ https://www.pmiscience.com/welcome/case-rrps

7. Smith M, Clark B, Lüdicke F, Schaller J-P, Vanscheeuwijck P, Hoeng J and Peitsch MC (2016) Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 1: Description of the system and the scientific assessment program. Regul. Toxicol. Pharmacol. 81 Suppl 2:S17-S26.

8. Institute of Medicine (2012) Scientific standards for studies on modified risk tobacco products The National Academies Press: Washington, DC.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
4NvL

Гост 19.05.2018 14:33:09

да маа са го кръстили предизиквателство а не "купете си И-смоук на филип морис или там квато пумия е на промоция от здраве.нет

Компетентен 19.05.2018 13:23:12

Рекламата не е скрита - отдолу пише , че Филип Морис я плащат

xx 19.05.2018 11:17:11

kolko pari vi dadoha za taq skrita reklama na neskafe


Още новини
Проф. Арман Постаджиян: Пациент и лекар трябва да вървят заедно
21.04.2019 10:39:23 Надежда Ненова

Проф. Арман Постаджиян: Пациент и лекар трябва да вървят заедно

Проф. Арман Постаджиян е завиршил МУ-София през 1997 г. Работи последователно в Клиника по пр ...

Лекарите от
20.04.2019 18:15:53

Лекарите от "Детско здраве-Пирогов" прегледаха близо 350 деца от Ямбол

На Лазаровден екипът на Национална програма "Детско здраве-Пирогов" прегледа близо 350 деца от гр ...
Актуална тема
Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?
22.01.2019 10:18:42 Надежда Ненова

Безвъзмездното кръводаряване - възможно ли е наистина у нас?

„Имате ли нужда от кръв?“ и „Предлагам изгодно!“ Това са два въпроса, кои ...

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...