Събота, 19 Януари 2019
18
май
8
 

Омбудсманът: Лимитите трябва да отпаднат

Натрупаната надлимитна дейност е от лечение на пациентите и следва да се плати

Петък, 18 Май 2018 | 11:22:30 Полина Тодорова
8

Премахване на въведените ограничения в заплащането от НЗОК на дейностите в болничната и извънболничната помощ, като се заплати вече извършената от болниците надлимитна дейност  - изцяло или най-малко за спешните случаи. За това настоява в своя год

Премахване на въведените ограничения в заплащането от НЗОК на дейностите в болничната и извънболничната помощ, като се заплати вече извършената от болниците надлимитна дейност  - изцяло или най-малко за спешните случаи. За това настоява в своя годишен доклад за 2017 година националният омбудсман Мая Манолова.

„И през 2017 г. здравеопазването остава една от най-чувствителните за гражданите теми. За поредна година опитите да се реформира системата не водят до реални резултати и разширяване на възможностите за лечение и профилактика пред гражданите, като икономическите съображения, за съжаление, продължават да преобладават пред медицинските, с което са създадени предпоставки за нарушаване на права както на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, така и на работещите в системата“, заявява общественият защитник. Тя подчертава, че при наличието на съществени ограничения във финансирането на договорните партньори на НЗОК годината е белязана от сериозни финансови затруднения за много болници, като особено критична е ситуацията в някои общински болници.

За съжаление, това е поредна година, през която продължи практиката за лимитиране на дейностите на лечебните заведения, заплащани от НЗОК – съответно на броя на назначените специализирани медицински дейности и стойността на назначените медико-диагностични дейности за извънболнична помощ и на месечните разходи по изпълнители на болнична медицинска помощ, посочва още Манолова, изтъквайки, че това се е наложило като подход за ограничаване на разходите на НЗОК.  

Категоричното становище на омбудсмана, неизменно поддържано през годините, е, че тези ограничения създават реални предпоставки за нарушаване на правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, както и правата на работещите в лечебните заведения, и следва да отпаднат.

В доклада си тя посочва, че за поредна година към омбудсмана продължават да се обръщат ръководители и работещи в лечебни заведения за болнична помощ във връзка с въведените лимити и незаплатена надлимитна дейност. Манолова отбелязва още, че болниците са извършили надлимитните дейности в интерес на пациентите, в преобладаващата част при спешни случаи, при които не могат да откажат лечение.

Тя е категорична, че въведените лимити стават все по-рестриктивни и са една от причините за сериозните финансови затруднения за някои от лечебните заведения. Вследствие недостатъчните приходи от НЗОК лечебните заведения срещат проблеми при осигуряване на заплащането на персонала, намалява и качеството на оказваната от тях медицинска помощ. Проблемът води и до липса на средства за ремонти и нова апаратура, което прави болниците непривлекателни за пациентите, изтъква националният омбудсман. Особено остро е поставен проблемът с недостига на финансови средства в общинските болници, намиращи се в по-малки общини, заявява Манолова и предупреждава, че е налице риск да се стигне до тяхното закриване, ако не бъде намерен работещ механизъм и не бъдат предприети спешни мерки за тяхното оздравяване. Реална е и заплахата от нарушаване правата на пациентите от съответните региони, особено в такива с лоша инфраструктура, където на практика гражданите ще бъдат лишени от своевременен достъп до болнична медицинска помощ.

Тя посочва още, че ръководители на лечебни заведения поставят пред омбудсмана като проблем завишените според тях изисквания за апаратура и специалисти, залегнали в медицинските стандарти, за които посочват, че водят до допълнителни разходи за болниците и необходимост от средства, с каквито те не разполагат.

Манолова пояснява, че заради жалбите, свързани с лимитите, са отправени препоръки към министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК за преоценка на съществуващите ограничения, обсъждане и предприемане на спешни мерки, включително нормативни промени, с които да се гарантират както правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица на достъп до медицинска помощ и свободен избор на лечебно заведение, така и правата на работещите в лечебните заведения.

 В отговор е получена информация от НЗОК за възможността при наличие на остатък от средства същият да се представя пред Надзорния съвет на касата, който би могъл да вземе решение с него да се закупят дейности за спешна диагностика и лечение над определените им стойности. Според омбудсмана обаче това е възможност, която по никакъв начин не решава проблема.

В доклада си общественият защитник посочва, че във връзка с лимитите, както и поради наложения мораториум върху сключването от болниците на договори по нови клинични пътеки и процедури, тя е изразила три становища по законопроекта за бюджета на НЗОК за 2018 г. В тях омбудсманът посочва, че въведените лимити следва да отпаднат най-малкото за хоспитализираните по спешност граждани, като е отбелязана необходимостта от изработване на друг механизъм, чрез който да бъде осигурен гарантиран достъп на гражданите до медицинска помощ при спазване на регламентираните в Закона за здравето принципи на своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ. В становищата е обърнато внимание и върху забраната за сключване от болниците на договори с НЗОК за нови дейности, изразено е опасение, че невъзможността за преструктуриране чрез разкриване на нови структури и сключване с НЗОК на договори за нови дейности ще доведе до задълбочаване на финансовите проблеми на много от лечебните заведения, повечето от които общинска собственост, които и към момента са на ръба на оцеляването.

Отбелязано е, че евентуалното закриване на болници и болнични структури неизбежно ще доведе до лишаване на пациентите от съответния район, особено за отдалечени и труднодостъпни райони, от своевременен достъп до болнична медицинска помощ.

Ето  защо омбудсманът препоръчва премахване на ограниченията в заплащането от НЗОК на дейностите в болничната и извънболничната помощ, като се заплати вече извършената от болниците надлимитна дейност.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
6zvh

Ала-Бала 18.05.2018 20:18:11

Тая от всичко разбира,бре, бре, бре!!!

Гост 18.05.2018 17:11:34

Цената на клиничните пътеки трябва да отпадне - това е също вид лимит . Цената на медицинската услуга трябва да е безлимитна , а не да има остойностяване . Никой няма да поставя граници - дори лекарите .

Гост 18.05.2018 18:56:48

Тя медицинската услуга и сега е безлимитно ниска тоест надолу, надолу ,надолу. какво значи пък да е безлимитна нагоре. Явно си мислиш ползването да е безлимитно а ? Пак се объркахте с тези марксистки мокри мечти...

Гост 18.05.2018 20:41:16

Има едни много доволни от живота и весели хорица, живеят си живота, разхождат се по света и у нас неосигурени и в един не толкова весел ден, ако открият, че са болни от някоя и друга сериозна болест или някой ги позастреля на весел купон и те оживеят, постъпват за скъпо лечение срещу скромната сума от 1224 лева ЗО (60 мес.х20.40 лв). Има и едни други, недоволни хорица, които цял живот не са се грижили за здравето си, безумно са злоупотребявали с всякакви вредни субстанции и начин на живот, отдали/раздали са се докрай, не са си "губили" времето за профилактични прегледи и вслушвали в квалифицирани мед. съвети, нали в бг-мама и по интернет четат как да се лекуват това или онова, в краен случай редовно се доверяват на хомеопат/врачка/медиум, и един лош ден, тези "лоши" доктори им казват, че са в 3-ти, 4-ти, критичен стадий на тежко заболяване или имат хронично заболяване, изискващо продължително и скъпо лечение, за което те са внасяли всеки месец по цели 20 лева и не могат да си направят сметката колко малка е тази сума в сравнение с реалната стойност на скъпото и продължително лечение, което НЗОК уж плаща, но лекарите са длъжни да го приложат и изпълнят. И лекарите не отказват и не поставят никакви граници, защото освен етиката и законът ги задължава, че са длъжни на този тип пациенти. Без лимити! И коректните здравноосигуряващи се, под 2 млн,. също са длъжни на останалите 4 и повече милиона привилегировани. И понеже сме социална държава според Конституцията, държавата уж е поела здравното осигуряване, а заплаща половината вноски за 9 социални групи - деца, студенти, пенсионери, бедни, на социално подпомагане, полицаи, военни, служители на държавната администрация, работещи в системата на правосъдието. И част от тях също са без лимити, напр. деца, за които родителите не са внесли и един лев лични осигуровки, а самите те са на издръжка като социално слаби, имат нисък родителски капацитет и ниска здравна култура, лоша наследственост и като следствие се появат тежки заболявания/инвалидност при децата им, изискващи скъпо и/или продължително лечение. За държавната администрация какво пък им пречи да се лекуват в ЕС на многократно по-висока стойност и всичко е точно. На някои им се иска да има поне още 999 социални групи на издръжка на данъкоплатците, които лекарите да не им поставят никакви граници и да им слугуват, лекуват и обгрижват. Нищо, че светът е материален, сега за едни пари ли сме, дайте да дадем:)

БЛС-Въоръжено Крило 18.05.2018 14:09:27

Тя другарката Мая пак си върви боса по ръба на популизмо-комунизма. Щом здравните вноски са ограничена сума , то и ползването на здравни услуги чрез НЗОК ще трябва да бъде ограничавано до тази сума. А всичко останало за постигане на качество в здравната услуга следва да бъде доплатено от пациента на изпълнителя. Така ,че айде стига с този полулизъм и правата на гражданите. Те имат право и на храна и облекло, но никой не им дава хляб за 10 сотиники и панталон за левче. Не лимитите са проблема, а че никой не покрива реалната цена на здравното обслужване нито в болничната сфера нито в извънболничната. За по-удобно комунетата от ГЕРБ и БСП не остойностяват труда с десетилетия. Защото резултатите ще са много неудобни

Чернописец храбър 18.05.2018 13:09:59

НЗОК няма монопол на квазипазара на здравните услуги в страната. Тя не е нито продавач нито доставчик на здравни услуги, защото е само купувач на такива или по-скоро закупчик-платец в полза на здравноосигурените лица у нас. На нашия пазар както и във всички останали цивилизовани страни с този тип здравно осигуряване, този вид обществени фондове имат монопсон, но не и монопол на пазара. Терминът „монопсония” е въведен още преди повече от 100 години и то именно за такива пазарни форми. Това че нашите „пишман здравни икономисти” нямат познания за това и не могат да определят ситуацията и фактите е достатъчно красноречив показател, за това колко е инсуфициентна и примитивна /за да не кажа повърхностна, глупава и дори назадничава/ е дискусията, която се води у нас по този род проблеми за здравеопазването. Всъщност монопол има единствено и само лекарското съсловие, защото това е единственият доставчик на здравни услуги на квазипазара у нас. Поради това именно нашето лекарско съсловие, към което имам нещастната възможност и аз да принадлежа има изключителния интерес от три неща както и всеки друг монополист: -1. Да се качват постоянно цените на здравните услуги; -2. Да се задържа на досегашното ниво тяхното качество и ако може даже да се влошава; -3. Да се ограничава всячески възможността за поява на нови продавачи или доставчици на здравни услуги, като нови играчи на квазипазара. Затова отворете си очите о неразумни колеги и вижте реално само своите лични интереси. Защото както бе казано „интересът клати феса”. Не си спомням да има някакви действия и/или прояви на лекарското съсловие у нас в полза на защита на обществения интерес, та камо ли в посока на държавническо мислене. Или ако трябва да перифразираме проф. Иван Хаджийски общественият интерес на българския лекар „не преминава оттатък дувара и портата” на неговото лечебно заведение, било то практика или болница. Дали има клинични пътеки (КП) или диагностично-свързани групи (ДСГ) или каквато и да е система винаги ще има система на заплащане според дейност (както в една нормална и цивилизована страна) Друг е въпросът че на българина му се отдават две неща които той прави с много голямо желание. Едното е това как да прецака системата, а другото е това как да псува по системата; Някои представители на нашето лекарско съсловие включително и „най-често изказващите се в Здраве нета” не правят изключение. За да се заплаща лекарския труд адекватно, трябва да има преди това остойностяване на всички медицински дейности. Това не е направено у нас повече от 20 години, а някой отново поставя пак каруцата пред коня. Така е когато не може да се разбере кое е причината и кое е следствието. А основната първопричина е това че системата не е дофинансирана. И това не е заслута на касата. Много е удобно на някои от „най-често изказващите се в Здраве нета” да преиначават някои факти, като например това че НЗОК закупува и едновременно продава здравни услуги. Това е абсолютно непознаване на елементарните финансови механизми на здравното осигуряване у нас. В действителност пациентите ползват здравните услуги ако са здравно-осигурени лица. Доставчиците на здравни услуги отчитат в РЗОК тези вече ползвани здравни услуги. НЗОК заплаща едва на следващия месец финансовата стойност на тези вече ползвани здравни услуги. Даже и хронологически освен фактологически е невъзможно след това НЗОК да препродава вече ползваните здравни услуги, а и кои би ги купил. НЗОК заплаща здравните услуги в полза на здравноосигурените лица. Здравните вноски на същите тези лица се събират само от НОИ. Не мога да разбера как някои може да твърди, че един и същи субект на квазипазара на здравни услуги може едновеременно да бъде и купувач и продавач, сиреч също така едновераменно и моноопсонист и монополист. Това е пълен нонсенс, още повече общо е твърдението, че „няма друг конкурентен купвач на здравните услуги”. За цените на здравните услуги и за тяхната реална себестойност това е съвсем друг въпрос. А относно това кой лъже крайния потребител това също е друг въпрос, като мисля че това е целта на някои от „изказващите се в Здраве нета”.

Гено 18.05.2018 23:04:47

Натрапчива психоза.

Гост 18.05.2018 19:00:31

Записвай си ректалната температура през 2 часа следващите 3 дни. Видиш ми се трескав. Пък и от 10 дни повръшаш едни материи...


Още новини
Недоверието към имунизациите в Топ 10 на глобалните заплахи за здравето за 2019 г.
19.01.2019 11:27:40

Недоверието към имунизациите в Топ 10 на глобалните заплахи за здравето за 2019 г.

Недоверието към имунизациите бе официално признато за една от основните опасности за здравето. Св ...

Грипна епидемия и в Смолян
19.01.2019 09:28:54

Грипна епидемия и в Смолян

Считано от 18 януари, РЗИ-Смолян обявява грипна епидемия на територията на област Смолян, съобщих ...
Актуална тема
Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...