Сряда, 23 Януари 2019
29
ноем
7
 

НЗОК няма да финансира нови дейности в болниците, освен ако липсват в региона

Сряда, 29 Ноември 2017 | 19:14:56 Ирина Пекарева
7

Без изненади премина и дебатът по мораториума за финансиране с обществени средства на нови болници и нови дейности. По време на второто четене на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. бяха изказани няколко аргумента защо такъв мораториум не трябва да се

Без изненади премина и дебатът по мораториума за финансиране с обществени средства на нови болници и нови дейности. По време на второто четене на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. бяха изказани няколко аргумента защо такъв мораториум не трябва да се налага, което очаквано не се отрази на гласуването на народните представители.

Доц. Георги Йорданов от БСП призова колегите си да не приемат текста, защото в противен случай оставят общинските и държавни лечебни заведения без възможност за развитие, а колегата му Лало Кирилов го подкрепи с думите, че текстът убива възможността на общинските болници да възстановят дейността си в закрити по-рано отделения. Проф. Георги Михайлов пък заяви, че двата мораториума – за болниците и за лекарствата – на практика създават условия за нулева година в здравеопазването.

Доц. Джевдет Чакъров от ДПС пък заяви, че ограничаването на дейности не може да става по командно-административен начин. „Трябва да има отворени пазарни механизми, конкурентна среда, в която да се доказва всеки един субект по отношение на дейностите, които реализира“, заяви той и подчерта, че този подход не води до резултати.

Както и в целия дебат по бюджета, единственият глас, представляващ управляващите и защитаващ предложените мораториуми, бе този на председателката на здравната комисия д-р Даниела Дариткова. Тя заяви, че смисълът на текста е следващата година да няма плащане от НЗОК към новооткрити структури, за да може в рамките на наличния ресурс да се търси балансирано остойностяване на клиничните пътеки и реализиране на пълния капацитет на болниците. Тя посочи, че в бюджета за болниците за идната година е предвидено такова увеличение, което да даде възможност и да се заплати цялата им дейност, без да се стига до ежегодното неплащане на „надлимитна“ такава. „В същото време правим корекция, даваща възможност където дадена дейност не е представена, тя да може да бъде реализирана“, припомни д-р Дариткова и увери, че в случая се търси решение на проблем, трупан с години.

Както и във всички останали случаи, парламентът прие нейния вариант на текста и така със 109 гласа „за“ и 76 „против“ Народното събрание реши през 2018 г. касата да не финансира нови болници и нови дейности, с изключение на случаите, в които такива дейности липсват на територията на съответната РЗОК.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
5f9u

Министъра ще ви оправи 01.12.2017 20:14:44

Преди време подадох жалба, имаше неуспорими доказателства за лекарска грешка . Странно обаче как след проверката не бяха установени никакви нарушения ...ама какво да очаква обикновения човек от едни престъпници заемащи постове за лични облаги ! Това ще стигне и до Минисъра ! За какви се мислите вие ?

Агент 01.12.2017 20:09:08

Всеки който е против далаверите и има достойнство отказва да участа в тези схеми и напуска ! Да му мислят подлогите, които остават да си въртят шашмите при проверките и да си делят договорените рушвети !

Стига се прайхте на луди 01.12.2017 19:52:57

Всички знаем , че историиките за г. секретар са плод на фантазиите на хора, чиито далавери и алчност са възпрепятствани от него. Много ви пречеше, нали ? Добре, че беше този човек , сами си пребройте продадените преписки ! Не ви е срам !

Четете бе ! 01.12.2017 19:45:10

Пълно е с мишки-гъзоблизачи в тая агенцийка ! Кадърните хора напускат сами ! Няма да споменавам имена!

Свалям Маски 01.12.2017 19:41:51

Толкова бездарници и некадърници на едно място! Като юрисчет Т.П. който пие по цял ден и отсъства през работно време! Затова му се плаща заплата ?

Гост 30.11.2017 01:05:55

Какво се случва ИАМО? Изършва се проверка и се съставя и връчва констативен протокол от извършена проверка в 5 дневен срок – по арг. чл. 16 от Наредба № 14. Реално в 100 процента от контролните производства констативните протоколи се изготвят след приключване на проверката на място, т.е. в сградата на ИАМО и под надзора и контрола на други лица. Нещо повече – в дирекционен съвет бе предложено и прието КП да преминат на строг съглусувателен режим поради допускането на противоречия с последващи доклади от същата проверка. Реално в 100 процента от контролните производства докладите от извършена проверка се съставят не след приключване дейността на комисията /чл. 18 от Наредба № 14/, а преди съставяне и връчване на АУАН. Т.е. контрольорите докладват за контролата си дейност и едва тогава съставят или пък не АУАН. Впечатление прави еднотипната резолюция „запозната“ на Изпълнителния директор на ИАМО – същия знае и разбира, че намеса е незаконна и самостоятелна предпоставка за отмяна, но всички разбираме, че този документ отново като костативния протокол е обект на намеса и влияние. Факт общоизветен на контрольорите в ИАМО и обект на коментари поради многократните и различни форми на намеса от различни административни ръководители, в т.ч. и изпълнителен директор. Абсурдността на администрираето намира своя връх в строгия съгласувателен режим върху докладите, което повишава и разнообразява различните форми на въздействие и намеса. Гореописаното са факти, които се потвърждават из цяло документално и няма нужда от устни доказателства. След като получат резолюция „запозната“ /поякога много дни след връчването/ и след множество корекции /налични са писмени доказателства/ нашите т.н. актосъставители съставят и връчват АУАН изцяло кореспондиращи със съдържанието на доклада. В последствие /след изтичане сроковете за възразяване на АУАН/ се изготвя т.н. докладна записка върху която Изпълнителния директор полага „санкция“ – НП, резолюция или маловажност. Това уважаеми дами и господа се наричат „свирени мачове“ – виж. по - горе как работи служител на КАТ, който прилага ЗАНН. Никъде в устройствения правилник на ИА“Медицински одит“ приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г. - обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., не фигурират подобни правомощия в полза на изпълнителия директор. Повече от това не е възможно? За да добие намесата и влиянието промишлените си настоящи размери бе изнамерен метод държащ ме в невъзможност за каквото и да е било администриране – подмяна на резолюциите ми! Във вътрешните ни правила за контролна дейност е скрепена несъществуващата в правния мир фигура на „ръоводител екип“. Този т.н. ръководител организира провеждането на проверка от екип състоящ се от повече от 1 лице. Дотук нищо лошо. „Интересно“ е обстоятелството, че който бъде определен за ръководител на екип, то констативния протокол и доклада от проверка следва да мине през съответния му административен ръководител /директор на дирекция/. От това следва следното – съобразявайки вида и характера на сигала полагам резолюция „за проверка и отговор“ до директор - дирекция Е.В. В последствие други лица определят, че в проверяващия екип /напр. от 4 души/ ръководител ще бъде д-р Р.К., чийто ръководител е д-р К!?! По силата на нашите вътрешни правила това е легално поведение – резолюцията е подменена, а всяка една възможност за търсене на отговорност е преклудрана. Резолюцията е към едно лице, а по силата на нашите вътрешни правила за контролна дейност изпълнителят е друг. Виновни няма! Още в средата на 2016 г. повдигнах въпроса във формат дирекционен съвет, а точните ми думи бяха „Няма подобно адмиистриране не само в България, но и никъде в света, правилата следва да бъдат корегирани“. Внесох писмен проект за изменение на Правилата за контрол. Отговора беше, че на по късен етап /когато се сформира отдел от финансисти в ИАМО/ правилата ще бъдат корегирани. И понастоящем не ми е известна връзката между двете обстоятелства – създаване на отдел и подмяната на резолюциите ми. Истината е, че 1 годиа по-късно бе създаден такъв отдел но промяна в стила на работа няма. Напротив – същите лица се активизират, а аз и понастоящем съм във функционална и административна изолация. Това което излагам – многократно съм говорил във всевъзможни формати. В подкрепа на горното - на 17.05.2017 г. в деловодството на ИА“Медицински одит“ официално е депозирана докладна записка от началника на правната дирекция /поради експертното ни съгласие по темата/, в което изрично е повдигнат същия въпрос, а именно - „В Методиката и Инструкцията за контролната дейност е необходимо да се извършат промени, във връзка с реда и начина на резолиране на документите свързани с проверката. Считам, че е необходимо да се посочи изцяло процедурата след входиране на жалбата от физическо или юридическо лице, по която следва да се извърши проверка от страна на Агенцията. Предлагам в правилата да се опише, че жалбата след резолюцията на Изпълнителния директор, Заместник директора или Главния секретар се изпраща чрез деловодната система до съответния директор на специализираната администрация. Същият следва да я предостави за включване в графика на съответния месец. След определяне на комисия, която ще осъществи контролната дейност, проверяващия екип изготвя доклад до Изпълнителния директор. Докладът се съгласува със съответния директор, до когото е адресирана жалбата първоначално, независимо, че ръководителят може да не е от тази дирекция. В изпълнение на възложената задача, директорът – адресат на резолюцията, се явява и пряк ръководител на комисията и като такъв съгласува всички документи, които следва да се изготвят по повод осъщественото контролно производство, в т.ч. запознава се с констатациите на Констативния протокол, съгласува проектите на Доклад, Докладна записка за изготвяне на НП, в случай на установено нарушение, становище при необходимост и отговор до жалбоподателя.“. Понастоящем промяна в стила и начина на работа няма. Напротив – тенденциите са ужасяващи. Вече не само изпълнителен директор се меси в констатациите и изводите на контрольорите – намеса е налице от директори на дирекции, началници на отдели и т.н. ръководители на проверки. Налице е пълен разпад. Хора на изключително ниско професионално и йерархично ниво си позволяват намеса поради „провъзгласяването“ им за ръководители на екипи по силата на нашите вътрешни правила. Не случайно вътрешните ни правила за котролна дейност не са публикувани на електронния ни сайт. Всяка една заповед на ИАМО фигурира ръководител на екип. По повод съпротивата ми срещу подобен стил на работа последваха всички възможни форми на атаки – лични и професионални нападки, атака срещу лица със сходно мислене, депозиране на доноси и откровенно обиди на най-високо ниво /министър, зам.министър и т.н./. Уважаеми дами и господа, аз знам кой съм и през какво съм минал, вие познавате ли собствените си псевдоексперти и ръководни екипи? Възмутен съм от подобно отношение на ниска правна култура в комбинация с демагогия и подмяна на ценности. Горното повдига обаче и следващия въпрос: Кой определя екипи и в частност „ръководителя на екип“. Лицата лично подготвящ т.н. „месече график“ се наричат д-р З.П. и Т.И. Интересното е, че в самия график не се сочи ръководителя, а общо посочване на екипите. Ръководителя „цъфва“ на етап заповед за проверка. Доколкото заповедта за проверка съдържа всички необходими атрибути, не мога да я върна на формални отношения. Тогава, лично аз, в качеството си на главен секретар, научавам кой е „ръководител“ на проверката. Не мога да посоча как и защо се определят дадени лица за ръководители, а други не, т.к. не участвам нито пряко нито косвено в този процес. Преди няколко дни проведох откровен разговор по темата с Изпълнителния директор, като му разясних, че подобно ниско ниво на изпълнение и администриране никога не е постигано. Изразих ясно позиция, че подобно управление е абсолютно недопустимо. Въпреки очакванията ми, бе заявено, че така е редно и всъщност така ще бъде. Без повече да влизам в детайл /не е нужно/ заявявам, че подобно администриране на работни процеси определям като липса на администриране. Когато стила и начина на работа не произтича от некомпетентност или неразбиране на последиците то налице е разпад. Древните римляни са казали че „когато корупцията премине определени граници, държавността изчезва, а процесите стават необратими“. Тъй като явно не се справям с ролята си на главен секретар - настоящото счетайте за предизвестие.

E 30.11.2017 00:46:18

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИА “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ“ ОТНОСНО: Проблеми с администриране процесите по осъществяване контролните функции на ИА“Медицински одит“. Още от създаването си през 2009 г. ИА“Медицински одит“ реализира форми на контрол, различни и непознати за другите органи с контролни правомощия в сфрата на здравеопазването – НЗОК, РЗОК, РЗИ, Инспекторат при МЗ, финансов одит при МЗ, етична комисия при БЛС, етична комисия при БЗС и т.н. Изключително положителните резултати от контролната дейност през първите години от съществуването на Агенцията в момента са изложени на съществен риск. Имиджовите последици и потенциалния очакван спад на доверието в институцията ще бъдат последващ но предвидим резултат. Кадрови проблеми: Разбираемо е обстоятелството, че обезпечаването на институцията с необходимите кадри способства и гарантира правилното и законосъобразното и функциониране. Понастоящем се извършват назначения, които не позволяват нормалното /равномерно/ натоверване и разпределение на функциите между отделните служители. Например: Създаден е и понастоящем функционира т.н. отдел „Риск мениджмънт и анализи“, който е оглавен от д-р Д.Г. – лице, което никога не е участвал лично в контролно производство, съставяне, връчване на АУАН, изготвяне на Констативен протокол, процусуално предствателство дори и като свидетел и т.н. Никога не е бил участник в каквато и да е форма на контрол извършван от Агенцията. Същия не бива и не може да анализира каквото и да е от дейността на Агенцията. Ръководството му към коментирания отдел определям като нелепо /такова липсва/, създаващо напрежение, вкл. и в прекия му началник и подчинени. Обект на коментари и забележки от служители на други административни структури. Назначеието му и последвалото разкриване на цитирания отдел е от календарната 2016 година. Още по-абсурдно е поведението му като ИТ специалист, т.к. е доктор по образование, а опитите му за създаване на единен регистър на преписките вече втора година търпят отлагане. От друга страна реално работно натоварване липсва – за почти 2 годишното си пребиваване в структурата на ИАМО са изготвени няколко „питки“ и работни диаграми на показатели установени и доказани от други служители. Правния отдел в дирекция „АПФИО“, отново през 2016 г., е оглавен от А.Г. - лице без неоходимия и доказан опит и професионален стаж по смисъла на ЗДСл и Класификатора на длъжностите в държавната администрация. Откровенния административен пропуск в назначението не е компенсиран с лични качества. Последните прояви на „войнстваща некомпетентност“ доведоха до искане за напускане от страна на директора на дирекция „АПФИО“, т.е. нейния пряк началник. Под натиск на изпълнителния директор и въздействие от главния секретар напускането му бе предотвратено но проблема остава, доколкото последия на всеуслошание заявява „изчерпването си“ и напускане през м. септември 2017 година. Известно е, че предстоящото му напускане ще стане в екип с още 2 служителя /г-жа Л. И г.жа М./, поддържащи понастоящем правните регистри в ИАМО и пряки изпълнители на всички преписки с виоко ниво на сложност и/или отговорност. През 2016 г. са назначени д-р З., д-р Л., д-р Т., г-жа Н., г-н К., г-жа Р., като общото между тях е преклонната им възраст /далеч над пенсионната такава/, липсата на каквато и да е производителност в дейността, непознаване на действащата нормативна база, в комбинация с прекомерни възнаграждения и ниски възможности/лични качества, действат крайно демотивиращо на действително работещите в институцията. В комбинация с наличните такива /г-н П., г-жа К., д-р А., д-р Б., д-р Б., д-р П., д-р Г., д-р К. и т.н./ действат пагубно на трудовия процес в Агенцията. Физиологията на човешкия организъм е обективен фактор, който има своите изключения, но не може да бъде пренебрегван. Напълно разбираемо е, че когато хора във физическа, умствена и/или психологическа възрастова умора, се назначават на отговорни постове с контролни и аналитични функции /а и ръководни/ същите няма как да се справят. С цялото ми уважение към постигнатото през годините – понастоящем клонящото към вегетативно състояние не позволява да заемат и реализират реални функции и постове в държавната администрация, доколкото в масовия случай действително възложената им работа е осъщестявана от други лица, за което последните не получават възнаграждение. Различните форми на характеропатии допълнително задълбочават проблема. В обобщение и без претенции за изчерпателност - кадровата политика определям като неправилна, незакоосъобразна, а в дългосрочен план – пагубна за институцията. Организация на контролната дейност: Понастоящем организацията на контролната дейност в ИА“Медицински одит“ е скрепена в законова, подзаконова и вътрешноадминистративна база – Закон за здравето /ЗЗ/, Наредба № 14 за контролната дейност на ИА“Медицински одит“, Вътрешни правила за контролната дейност, утвърдени от Изпълнителния директор на ИАМО. В този си вид, сама по себе си, горецитираната нормативна, поднормативна и вътрешноведомствена база се явява предпоставка за корупция и всевъзможни форми на злоупотреба. Мотивите ми за това са следните: ИА“Медицински одит“ реализира контролните си правомощия по реда на ЗАНН – норматив, съществуващ в непроменен вид от десетилетия, с традиция в прилагането и тълкуването му. С този факт се изчерпва предвидимостта и последователността в контролните правомощия на ИАМО. Съгласно чл. 3 от Наредба № 14 за условията и реда за извършване на проверки на лечебни заведения от ИАМО – „При извършване на проверките служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" се ръководят от принципите на независимост, обективност, добросъвестност, обоснованост и доказаност на констатациите.“. Целта, духа и буквата на норматива не се постигат. Съгласно ЗАНН актосъставителя установява нарушенията със съставяне и връчване на АУАН. Административнонаказващия орган /изп.директор/ действа като първа съдебна инстанция и издава наказателно постановление или пък прекратява преписката с резолюция или писмо за малоажност /чл. 28 от ЗАНН/. Не е предвидена възможност за намеса от трети лица. Например служба КАТ упражнява контрол по реда на ЗАНН върху спазването изискванита на Закона за движение по пътищата. При преминаване на червен сфетофар, водача на автомобил е санкциониран от съответния служител със съставяне и връчване на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съгласно изискванията на ЗАНН. Не връчва констативни протоколи, не съставя доклади, не съставя докладни записки и не допуска намеса /пороци/ на волята. В чл. 16, 17 и 18 от Наредба № 14 за условията и реда за извършване на проверки на лечебни заведения от ИАМО ясно е разписано, че се връчва констативен протокол от извършената проверка, в случай на нарушения се съставят и връчват АУАН и се изготвя доклад от извършената проверка до директора на ИАМО. Какво се случва ИАМО? Изършва се проверка и се съставя и връчва констативен протокол от извършена проверка в 5 дневен срок – по арг. чл. 16 от Наредба № 14. Реално в 100 процента от контролните производства констативните протоколи се изготвят след приключване на проверката на място, т.е. в сградата на ИАМО и под надзора и контрола на други лица. Нещо повече – в дирекционен съвет бе предложено и прието КП да преминат на строг съглусувателен режим поради допускането на противоречия с последващи доклади от същата проверка. Реално в 100 процента от контролните производства докладите от извършена проверка се съставят не след приключване дейността на комисията /чл. 18 от Наредба № 14/, а преди съставяне и връчване на АУАН. Т.е. контрольорите докладват за контролата си дейност и едва тогава съставят или пък не АУАН. Впечатление прави еднотипната резолюция „запозната“ на Изпълнителния директор на ИАМО – същия знае и разбира, че намеса е незаконна и самостоятелна предпоставка за отмяна, но всички разбираме, че този документ отново като костативния протокол е обект на намеса и влияние. Факт общоизветен на контрольорите в ИАМО и обект на коментари поради многократните и различни форми на намеса от различни административни ръководители, в т.ч. и изпълнителен директор. Абсурдността на администрираето намира своя връх в строгия съгласувателен режим върху докладите, което повишава и разнообразява различните форми на въздействие и намеса. Гореописаното са факти, които се потвърждават из цяло документално и няма нужда от устни доказателства. След като получат резолюция „запозната“ /поякога много дни след връчването/ и след множество корекции /налични са писмени доказателства/ нашите т.н. актосъставители съставят и връчват АУАН изцяло кореспондиращи със съдържанието на доклада. В последствие /след изтичане сроковете за възразяване на АУАН/ се изготвя т.н. докладна записка върху която Изпълнителния директор полага „санкция“ – НП, резолюция или маловажност. Това уважаеми дами и господа се наричат „свирени мачове“ – виж. по - горе как работи служител на КАТ, който прилага ЗАНН. Никъде в устройствения правилник на ИА“Медицински одит“ приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г. - обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., не фигурират подобни правомощия в полза на изпълнителия директор. Повече от това не е възможно? За да добие намесата и влиянието промишлените си настоящи размери бе изнамерен метод държащ ме в невъзможност за каквото и да е било администриране – подмяна на резолюциите ми! Във вътрешните ни правила за контролна дейност е скрепена несъществуващата в правния мир фигура на „ръоводител екип“. Този т.н. ръководител организира провеждането на проверка от екип състоящ се от повече от 1 лице. Дотук нищо лошо. „Интересно“ е обстоятелството, че който бъде определен за ръководител на екип, то констативния протокол и доклада от проверка следва да мине през съответния му административен ръководител /директор на дирекция/. От това следва следното – съобразявайки вида и характера на сигала полагам резолюция „за проверка и отговор“ до директор - дирекция Е.В. В последствие други лица определят, че в проверяващия екип /напр. от 4 души/ ръководител ще бъде д-р Р.К., чийто ръководител е д-р К!?! По силата на нашите вътрешни правила това е легално поведение – резолюцията е подменена, а всяка една възможност за търсене на отговорност е преклудрана. Резолюцията е към едно лице, а по силата на нашите вътрешни правила за контролна дейност изпълнителят е друг. Виновни няма! Още в средата на 2016 г. повдигнах въпроса във формат дирекционен съвет, а точните ми думи бяха „Няма подобно адмиистриране не само в България, но и никъде в света, правилата следва да бъдат корегирани“. Внесох писмен проект за изменение на Правилата за контрол. Отговора беше, че на по късен етап /когато се сформира отдел от финансисти в ИАМО/ правилата ще бъдат корегирани. И понастоящем не ми е известна връзката между двете обстоятелства – създаване на отдел и подмяната на резолюциите ми. Истината е, че 1 годиа по-късно бе създаден такъв отдел но промяна в стила на работа няма. Напротив – същите лица се активизират, а аз и понастоящем съм във функционална и административна изолация. Това което излагам – многократно съм говорил във всевъзможни формати. В подкрепа на горното - на 17.05.2017 г. в деловодството на ИА“Медицински одит“ официално е депозирана докладна записка от началника на правната дирекция /поради експертното ни съгласие по темата/, в което изрично е повдигнат същия въпрос, а именно - „В Методиката и Инструкцията за контролната дейност е необходимо да се извършат промени, във връзка с реда и начина на резолиране на документите свързани с проверката. Считам, че е необходимо да се посочи изцяло процедурата след входиране на жалбата от физическо или юридическо лице, по която следва да се извърши проверка от страна на Агенцията. Предлагам в правилата да се опише, че жалбата след резолюцията на Изпълнителния директор, Заместник директора или Главния секретар се изпраща чрез деловодната система до съответния директор на специализираната администрация. Същият следва да я предостави за включване в графика на съответния месец. След определяне на комисия, която ще осъществи контролната дейност, проверяващия екип изготвя доклад до Изпълнителния директор. Докладът се съгласува със съответния директор, до когото е адресирана жалбата първоначално, независимо, че ръководителят може да не е от тази дирекция. В изпълнение на възложената задача, директорът – адресат на резолюцията, се явява и пряк ръководител на комисията и като такъв съгласува всички документи, които следва да се изготвят по повод осъщественото контролно производство, в т.ч. запознава се с констатациите на Констативния протокол, съгласува проектите на Доклад, Докладна записка за изготвяне на НП, в случай на установено нарушение, становище при необходимост и отговор до жалбоподателя.“. Понастоящем промяна в стила и начина на работа няма. Напротив – тенденциите са ужасяващи. Вече не само изпълнителен директор се меси в констатациите и изводите на контрольорите – намеса е налице от директори на дирекции, началници на отдели и т.н. ръководители на проверки. Налице е пълен разпад. Хора на изключително ниско професионално и йерархично ниво си позволяват намеса поради „провъзгласяването“ им за ръководители на екипи по силата на нашите вътрешни правила. Не случайно вътрешните ни правила за котролна дейност не са публикувани на електронния ни сайт. Всяка една заповед на ИАМО фигурира ръководител на екип. По повод съпротивата ми срещу подобен стил на работа последваха всички възможни форми на атаки – лични и професионални нападки, атака срещу лица със сходно мислене, депозиране на доноси и откровенно обиди на най-високо ниво /министър, зам.министър и т.н./. Уважаеми дами и господа, аз знам кой съм и през какво съм минал, вие познавате ли собствените си псевдоексперти и ръководни екипи? Възмутен съм от подобно отношение на ниска правна култура в комбинация с демагогия и подмяна на ценности. Горното повдига обаче и следващия въпрос: Кой определя екипи и в частност „ръководителя на екип“. Лицата лично подготвящ т.н. „месече график“ се наричат д-р З.П. и Т.И. Интересното е, че в самия график не се сочи ръководителя, а общо посочване на екипите. Ръководителя „цъфва“ на етап заповед за проверка. Доколкото заповедта за проверка съдържа всички необходими атрибути, не мога да я върна на формални отношения. Тогава, лично аз, в качеството си на главен секретар, научавам кой е „ръководител“ на проверката. Не мога да посоча как и защо се определят дадени лица за ръководители, а други не, т.к. не участвам нито пряко нито косвено в този процес. Преди няколко дни проведох откровен разговор по темата с Изпълнителния директор, като му разясних, че подобно ниско ниво на изпълнение и администриране никога не е постигано. Изразих ясно позиция, че подобно управление е абсолютно недопустимо. Въпреки очакванията ми, бе заявено, че така е редно и всъщност така ще бъде. Без повече да влизам в детайл /не е нужно/ заявявам, че подобно администриране на работни процеси определям като липса на администриране. Когато стила и начина на работа не произтича от некомпетентност или неразбиране на последиците то налице е разпад. Древните римляни са казали че „когато корупцията премине определени граници, държавността изчезва, а процесите стават необратими“. Тъй като явно не се справям с ролята си на главен секретар - настоящото счетайте за предизвестие.


Още новини
Заслуги за изплащане забавените заплати на врачанските медици отчетоха от инспекцията по труда
23.01.2019 15:46:59

Заслуги за изплащане забавените заплати на врачанските медици отчетоха от инспекцията по труда

Общо 2 596 000 лева от забавени заплати са били изплатени след намесата на Инспекцията по труда в ...

МЗ ще засили контрола в ТЕЛК
23.01.2019 15:22:07 Надежда Ненова

МЗ ще засили контрола в ТЕЛК

МЗ работи в посока за създаване на мерки за засилване на контрола в ТЕЛК. Това съобщи зам.-минист ...
Актуална тема
Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...