Неделя, 18 Ноември 2018
31
май
9
 

Ананиев с препоръки към Надзора на Касата за тълкуване на разпоредби от НРД

Четвъртък, 31 Май 2018 | 15:28:09
9

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев излезе с препоръки към Надзорния съвет на НЗОК във връзка с тълкуването на някои текстове от Националния рамков договор 2018, свързано с новоприетата Национална здравна карта. Министърът се обръща къ

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев излезе с препоръки към Надзорния съвет на НЗОК във връзка с тълкуването на някои текстове от Националния рамков договор 2018, свързано с новоприетата Национална здравна карта.

Министърът се обръща към Надзора в качеството му на „орган, който осъществява политиката в сферата на здравеопазването“, става ясно от съобщение на МЗ.

Той препоръчва при тълкуване на разпоредбите на НРД, според които болниците са задължени да съобразяват приема на пациенти по Каса с разписаното в договорите им с фонда, лечебните заведения да не се ограничават по нива на компетентност.

Според друга от препоръките на министъра, РЗОК трябва да извърши внезапен контрол на болница, ако при анализа на постъпващата информация констатира тенденция за изпреварващо достигане на определения й лимит или надхвърляне на 100% ниво на използваемост на леглата в лечебното заведение.

Ананиев препоръчва още Касата да отказва заплащане на дейност само ако дадена болница отчете случаи по клинични пътеки, надвишаващи 100% използваемостта на леглата й.

„Министерството на здравеопазването припомня, че в рамките на второто заседание на Националната комисия по приемането на Националната здравна карта подуправителят на НЗОК и представителите на БЛС изразиха пълна подкрепа за този текст“, посочват от ведомството.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
QwJA

Някой 31.05.2018 23:48:03

Какво ще рече препоръката"лечебните заведения да не се ограничават по нива на компетентност"? Изобщо не разбирам тази препоръка.Който знае какво означава, нека да даде малко повече информация.По-точно,на практика как ще се осъществи тази препоръка.Явно много съм затъпял,пет пъти прочетох-нищо не разбирам!

препоръка 31.05.2018 16:49:27

Чл. 15 от ЗЗО (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., доп., бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Надзорният съвет: 1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) приема правилник за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя; 2. (в сила от 1.01.2010 г. - ДВ, бр. 101 от 2009 г.) участва в изготвянето и приемането на НРД; 3. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3; 4. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК; 5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК, както и върху дейността на директорите на РЗОК, включително и за изпълнението на чл. 44а; 5а. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) утвърждава годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания за всяка РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година; 5б. (нова – ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) утвърждава стойности на разходите по т. 5а, разпределена по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ, по предложение на директорите на РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година; 6. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4; 7. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК; 8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., отм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.); 9. взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за устройството и дейността на НЗОК размер; 10. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване; 11. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) определя изискванията за заемане на длъжността в съответствие с изискванията на закона и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК; 12. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.03.2011 г., изм., бр. 48 от 2015 г.) приема решение за определяне на списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 3 по предложение на управителя; 13. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.03.2011 г., отм., бр. 48 от 2015 г.); 14. (нова – ДВ, бр. 18 от 2014 г.) определя представителите на НЗОК, които съгласуват условията и реда по чл. 45, ал. 15. (2) Членовете на надзорния съвет отговарят солидарно за виновно причинени вреди на НЗОК. (3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.03.2011 г.) Членовете на надзорния съвет не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета. Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията на съвета се свикват от неговия председател. (2) Извънредно заседание на надзорния съвет може да бъде свикано от неговия председател, от една трета от членовете му, от управителя на НЗОК и от министъра на здравеопазването по предложен от тях дневен ред. (3) Надзорният съвет взема решения при присъствието на най-малко две трети от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа "за", с изключение на случаите по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 5, в които решенията се вземат с обикновено мнозинство. (4) В заседанията на надзорния съвет участва и управителят на НЗОК без право на глас. (5) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) За заседанията на Надзорния съвет се съставят пълни стенографски протоколи. Решенията на Надзорния съвет и протоколите за неговите заседания се публикуват на интернет страницата на НЗОК. Решенията се публикуват най-късно в деня, следващ деня на тяхното вземане, а протоколите – до 7 дни от датата на заседанието. (5) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Организацията на работа на надзорния съвет се урежда в съответствие с действащото законодателство в правилника за устройството и дейността на НЗОК. Дали има право НС на НЗОК да тълкува разпоредби на НРД за МД за 2018 г.?

Гост 31.05.2018 16:17:51

БЛС коя страна по рамковото договаряне представлява? Щото очевидно това не страната на лекарите в качеството им на изпълнители на медицинска помощ и членове на БЛС.

Dulich 31.05.2018 16:16:26

Ко каза... ко каза??

Гост 31.05.2018 15:41:45

"Надзора в качеството му на „орган, който осъществява политиката в сферата на здравеопазването“

rich 02.06.2018 11:23:37

Министър Ананиев е тотално некомпетентен! Съгласно Закона за здраветополитиката в здравеопазването се осъществява от Министврския съвет

Гост 31.05.2018 15:39:45

Щом БЛС е изразил пълна подкрепа , да е честита новата карта , въпреки че надвишава използваемостта с 25% , което е много .

БГ 31.05.2018 15:38:41

Министърът се обръща към Надзора в качеството му на „орган, който осъществява политиката в сферата на здравеопазването“ ?! Ъъъъъ, това сериозно ли е ?! Тоя човек чете ли, какво му пише woman in black или подписва директно всичко ?

Гост 01.06.2018 09:29:03

Тъп ти е коментара.


Още новини
Развивам се в област, която обичам, което ме стимулира още повече да градя
18.11.2018 11:04:42 Петър Цикалов

Развивам се в област, която обичам, което ме стимулира още повече да градя

Д-р Гергана Ленгерова е родена в Пловдив и завършва медицина през 2016 г. в Медицинския униве ...

Преподаватели от МУ-Пловдив призоваха за разумна употреба на антибиотици
17.11.2018 14:07:46

Преподаватели от МУ-Пловдив призоваха за разумна употреба на антибиотици

Медицински университет-Пловдив отбелязва Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците 18 ...
Актуална тема
Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...