Сряда, 18 Юли 2018
13
ноем
1
 

Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през октовмри 2017 г.

Понеделник, 13 Ноември 2017 | 14:38:57 Калина Михайлова, адвокат


От днес Zdrave.net, заедно с утвърдени юристи в сферата на здравеопазването, започва да информира читателите си с кратки обзори относно актуалното законодателство в секторa, към предходния месец. Предоставяме на вашето внимание първия материал - за месец октомври.

1. ДВ брой 84 от 20 Октомври 2017г.е публикувана нова НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ", Издадена от министъра на здравеопазването.

Коментар: След поредното съдебно оспорване, в края на 2016 г. Министерство на здравеопазването прие няколко нови наредби, сред които и Наредба № 9/2016 г. за утвърждаване стандарта по Ортопедия и травматология. Така образуваното дело срещу предходната Наредба № 21 от 2004 г. бе прекратено от ВАС в края на 2016г. /*Определение № 13101 от 02.12.2016 г., адм. д. 4336/16, ВАС, Четвърто отделение/ , т.к. наредбата е вече отменена чрез промените в Закона за лечебните заведения. През февруари 2017г. пък друг състав на съда с определение спира действието на новоприетата наредба.

Именно поради тази причина, почти година по-късно в брой 84 на Държавен вестник се публикува приетата Наредба 2 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“.

 

2. В ДВ, брой 86 от 27 Октомври 2017 г. е публикувана НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА", Издадена от министъра на здравеопазването,

Коментар: Много дискусии и разгорещени спорове породи медицинският стандарт по Спешна медицина, който въвеждаше редица непостижими изисквания към лечебните заведения, свързани с тяхната материална база, числен състав, оборудване и др.

С окончателно решение на петчленен състав на ВАС през март 2017 г. бе отменена Наредба № 12/30.12.2015г за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна медицина“ /*Реш. № 2759/ 07.03.2017 по адм.д. 11858/16, ВАС, Петчленен състав - II колегия/. Поради това сега /от края на октомври 2017 г/  влезе в сила и се прилага новоприетата НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА".

 

3. В ДВ, брой 84 от 20 Октомври 2017 г.  Е публикувано изменение в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 65 ОТ 2007 Г.)

Коментар: Промените в посочената наредба се отнасят единствено до производителите на медицински изделия. Въвеждат се допълнителни изисквания като се препраща към нормативно установените критерии в Закона за медицинските изделия.

Процедурата по отпускане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия остава същата  / за справка виж *Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания/

След преглед и преценка на състоянието на пациента при възникнала необходимост от помощни средства за хора с увреждания, личният лекар насочва пациента към специализирана по профила ЛКК, която следва да изготви протокол. 

Ако здравноосигуреното лице разполага  с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК , в което е отразена необходимостта от помощни средства, не е необходимо да се издава протокол от специализирана  ЛКК.

Изискванията към специализираните ЛКК по профила на заболяванията са въплътени в Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Тези комисии следва да се образуват към областни МБАЛ, клиники по съответната специалност към УМБАЛ, УСБАЛ, ДКЦ (МЦ) на област.

 

4. В брой 86 от 27 Октомври 2017 г. бе публикуван и ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.)

Важна част от кодекса, касаеща здравеопазването е забраната на  обезпечението на иск за парично вземане върху вземания на лечебни заведения от Националната здравноосигурителна каса. Това означава в практиката, че когато лечебното заведение дължи сума на някого, то лицето не може да гарантира вземането си чрез запориране на средствата от НЗОК.

Промяната, допълнила „недопустимите обезпечения“ (чл. 393 ГПК), предизвиква редица спорове. Противници на направената промяна я окачествяват като несполучлив опит за решаване на проблемите с недофинансирането на болниците и лошото управление на средствата.

Адвокат Калина Михайлова е завършила в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

През 2014г. става член на Софийска адвокатска колегия и оттогава специализира главно в сферата на медицинското, търговското, административно право, както и в осъществяване на процесуално представителство по възникнали казуси. Притежава опит и в областта на трудово и облигационно право.

През последните години работи основно в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения, обществено здраве, анализ и приложение на здравното законодателство, процесуално представителство.

Участва в екипи на редица неправителствени организации, търсещи промяна и оптимално решаване проблемите в сферата на здравеопазването." Коментари по темата

Правила на форума за коментари
rnjH

полезно 13.11.2017 16:26:39

много полезно и рационално е това.


Още новини
56 млн. лв. над заложеното за полугодието платени за онколекарства
17.07.2018 17:17:54 Ирина Пекарева

56 млн. лв. над заложеното за полугодието платени за онколекарства

32,6 млн. лв. е платила НЗОК за онкологични медикаменти през юни. Това сочи справката на осигурит ...

Тристранката разгледа промените в ТЕЛК
17.07.2018 16:40:48

Тристранката разгледа промените в ТЕЛК

„Слагаме край на възможността с шипове в гърба и два избити зъба да се взима инвалидност. Щ ...
Актуална тема
Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...

Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала
19.12.2017 16:11:09 Ирина Пекарева

Законът за бюджета на НЗОК или законът на скандала

Законът за бюджета на НЗОК за 2018 г. вече е неоспорим юридически факт. ...

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?
13.11.2017 14:15:45 Полина Тодорова

Дошъл ли е моментът за създаване на нови съсловни организации?

От години представители на различни здравни професии настояват за свои законово представени и рег ...